Producció

La nostra producció està certificada pel CCPAE «Consell Català de la Producció Agrària Ecològica».

Processos de producció ecològica


Les finques de Hawo Fruits Spain són diferents en tipus de sòls entre elles. Això ens permet poder tenir diferents cultius que requereixen cadascun un tipus de sòl. La nostra zona té un clima Mediterrani, el que implica que els hiverns siguin suaus i els estius calorosos. La temperatura mitjana anual supera lleugerament els 16 ºC i la precipitació amb prou feines arriba als 500 mm. Això ens permet tenir unes produccions amb molta qualitat i rendiment.

La nostra producció està certificada pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, que és l'autoritat de control de certificació d'Agricultura Ecològica a Catalunya, la qual garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l'agricultura ecològica i, per tant, han estat controlats en tot el procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

Nosaltres treballem en agricultura ecológica exclusivament, sent molt fidels a la seva filosofia de producció. Els nostres productes són cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides), sense residus d'aquestes substàncies. Només fem servir adobs orgànics i minerals naturals i amb una limitació en la fertilització de nitrogen. La nostra forma de controlar els nostres cultius és en base a mètodes preventius amb fitosanitaris naturals, tal com ens marquen les normes en agricultura ecològica.

Treballem amb les normes socials de GLOBALG.A.P. i GRASP, GLOBALG.A.P. és una norma per a la producció segura i sostenible d'aliments implementada entre empreses i GRASP és l'Avaluació de Riscos en les Pràctiques Socials, que cobreix la salut i benestar dels treballadors.

Tenim una gran varietat de productes en les nostres finques: coliflor, bròquil, fonoll, enciam, escarola, porro, pebrots picants, cabdells. Treballem per obtenir el major rendiment amb una gran qualitat en els nostres productes, utilitzant tècniques agronòmiques innovadores i sempre respectant el medi ambient.

La nostra filosofia de treball a Hawo Fruits Spain consisteix a tenir un control exhaustiu per dirigir el moviment de la producció per tenir la màxima qualitat possible, controlant tot el cicle de producció en cada etapa: des de la producció de la matèria primera, l'emmagatzematge i envasat, a l'expedició del producte final. Els nostres productes ecològics estan elaborats mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l'ús d'additius i auxiliars tecnològics.

El nostre sistema de traçabilitat ens garanteix en tenir tota la informació del nostre producte en tot moment.